Zwroty i reklamacje

Nasz asortyment to produkty o wysokim standardzie jakościowym.

Do ich produkcji wykorzystywane są komponenty najwyższej jakości, będące jednocześnie najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Każdy produkt podlega systemowi kontroli jakości już podczas produkcji. Aby jeszcze bardziej dbać o jakość dostarczanych Państwu produktów stosujemy procedurę reklamacyjną, pozwalającą na ocenę zgłaszanych wad oraz ich wyeliminowanie w przyszłości.

Na każdy zakupiony u nas produkt zapewniamy okres gwarancji zgodny z jego specyfiką. Informację o warunkach udzielonej gwarancji oraz jej długości znajdą Państwo na ulotce załączonej do opakowania. Jednocześnie bardzo prosimy o zapoznanie się zRegulaminem Rozpatrywania Reklamacji.

Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie mPTech, lub firmach serwisowych działających z upoważnienia mPTech Sp. z o.o.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Zgłoszenia reklamacji można dokonać:

1. Wypełniając formularz on-line

2. Wypełniając  protokoł reklamacyjny i przesyłając go na adres e-mail: pomoc@myphone.pl

W ciągu dwóch dni od momentu przesłania do nas protokołu otrzymają Państwo potwiedzenie przyjęcia zgłoszenia oraz jego numer RMA. Po otrzymaniu odpowiedzi należy nadać paczkę do serwisu mPTech

Serwis mPTech nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

Reklamowany produkt musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby towar był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi mPTech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie.

Rozpatrywane w Dziale Reklamacji będą jedynie reklamacje posiadające:
• numer zgłoszenia RMA, umieszczony w widocznym miejscu,

• wypełnioną Kartę Gwarancyjną,

• dowód zakupu.

Przesyłki, które nie posiadają numeru zgłoszenia (numeru RMA), wypełnionej Karty Gwarancyjnej i dowodu zakupu, będą odsyłane do Klienta, na jego koszt.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (71) 71-77-400 lub na adres email: pomoc@myphone.pl

 

SPRAWDŹ STATUS REKLAMACJI

 

Warunki gwarancji opisane są w zakładce "GWARANCJA"

 

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni  od daty odebrania przesyłki.
2. Zwracany towar  należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy  na adres do doręczeń:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Koszt odesłania towaru ponosi klient.  
3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni  zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Zwrot środków finansowych.
Sklep może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot środków finansowych
1. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym lub  za pośrednictwem karty płatniczej, w jednym z systemów płatności elektronicznych zaakceptowanych przez Sklep – PayPal, PayU, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

<< FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMÓW